Gids in verandering – Bereik je bestemming als mens & organisatie is in 2021 ontstaan vanuit mijn wens om

mensen & hun organisaties te helpen en te inspireren, zodat zij voluit van hun betekenis kunnen zijn in de transities waar onze tijd om vraagt. Via mijn werk voor organisaties wil ik bijdragen aan het versnellen van de transities rond klimaatadaptatie, energie- en voedselvoorziening en circulariteit.

Ik geloof in de kracht van mensen om toekomstbestendige keuzes te willen en te kunnen maken voor zichzelf en hun organisaties. In Mijn verhaal deel ik mijn idealen met je.

In mijn ontwikkeling als Gids is mijn opleiding tot zijnscoach bij de Academie voor Zijnscoaching van grote betekenis geweest. Dit verdiepende en transformerende jaar heeft mij de kracht van ervaringsgericht, lichaamsgebaseerd en systemisch (opstellingen) werken laten zien en voelen; in mijzelf en in anderen. 

Deze integrale aanpak ondersteunt mij en de organisaties waarmee ik samenwerk om – via de wijsheid van geest én lichaam – problemen binnen het organisatiesysteem te doorgronden en te transformeren in kansen om te groeien. Op naar organisaties die van binnenuit weer voluit stromen, zodat zij hun unieke bijdrage aan onze maatschappij kunnen leveren!

Lees onder de foto verder over de rest van mijn loopbaan en daarmee mijn voeding om tot Gids in verandering te komen.Gids in verandering is het logische vervolg op onderstaand proces

Tijdens mijn studie Moleculaire levenswetenschappen aan de Universiteit van Wageningen pikte ik niet alleen kennis op over de chemie en life sciences. Ik leerde bovenal over de grenzen van vakgebieden heen kijken om tot oplossingen te komen. Elkaars taal begrijpen en het liefst ook spreken, vormt tot op de dag van vandaag voor mij de gezonde voedingsbodem om met elkaar te kunnen onderzoeken en creëren.

Bouw een brug tussen de drie onderzoeksgroepen binnen onze business unit, luidde de opdracht van mijn traineeship bij TNO. Verbindingskracht bleek mijn troef. De bereidheid van mijn collega’s om meer samen te werken en zo hun onderzoek krachtiger te maken, staat me nog steeds bij. Hier voelde ik voor het eerst de gegronde kracht van je met elkaar kunnen verbinden zonder je eigenheid te verliezen, en hoe dat je horizon vergroot. 

Bij AMOLF, een van de NWO-onderzoeksinstituten, vervolgde ik mijn loopbaan met een promotie in de kwantumdotzonnecellen. Voor mij was dit een waardevolle combinatie van het doen van schitterend fundamenteel onderzoek en een bijdrage proberen te leveren aan het dringende energievraagstuk.

In 2011 koos ik ervoor om te gaan schrijven en volgde daarmee mijn hart. Over onderzoek en over de mens achter de onderzoeker. Ik ging aan de slag als journalist en eindredacteur van C2W bij Bèta Publishers, het tijdschrift voor chemici en life scientists. Als spin in het web bouwde ik met tal van mensen met diverse expertises en belangen aan een waardevolle, maandelijkse uitgave van ons tijdschrift.

Op deze werkplek ontdekte ik tevens een nieuwe passie in de vorm van het coachen van mensen. In dit geval studenten, zowel op journalistiek vlak als in hun persoonlijke ontwikkeling.