Gids In Verandering – Bereik je bestemming als mens & organisatie is in 2021 ontstaan vanuit mijn wens om

mensen & hun organisaties te inspireren en te begeleiden, zodat zij voluit van hun betekenis kunnen zijn in de transities waar onze tijd om vraagt. Via mijn werk voor organisaties wil ik bijdragen aan het versnellen van de transities naar een toekomstbestendige energie- en voedselvoorziening, circulaire economie en (daarmee) vitale leefomgeving.

Ik geloof in de kracht van mensen om toekomstbestendige keuzes te willen en te kunnen maken voor zichzelf en hun organisaties. In Mijn verhaal deel ik mijn idealen met je.

Op naar organisaties die van binnenuit voluit organisch stromen, zodat de mensen die zich samen organiseren op energieke wijze hun unieke bijdrage aan onze maatschappij kunnen leveren!

Lees onder de foto verder over de rest van mijn loopbaan en daarmee mijn voeding om tot Gids In Verandering te komen.Gids In Verandering is het logische vervolg op onderstaand proces

Tijdens mijn studie Moleculaire levenswetenschappen aan de Universiteit van Wageningen pikte ik niet alleen kennis op over de chemie en life sciences. Ik leerde bovenal over de grenzen van vakgebieden heen kijken om tot oplossingen te komen. Elkaars taal begrijpen en het liefst ook spreken, vormt tot op de dag van vandaag voor mij de gezonde voedingsbodem om met elkaar te kunnen onderzoeken en creëren.

Bouw een brug tussen de drie onderzoeksgroepen binnen onze business unit, luidde de opdracht van mijn traineeship bij TNO. Verbindingskracht bleek mijn troef. De bereidheid van mijn collega’s om meer samen te werken en zo hun onderzoek krachtiger te maken, staat me nog steeds bij. Hier voelde ik voor het eerst de gegronde kracht van je met elkaar kunnen verbinden zonder je eigenheid te verliezen, en hoe dat je horizon vergroot. 

Bij AMOLF, een van de NWO-onderzoeksinstituten, vervolgde ik mijn loopbaan met een promotie in de kwantumdotzonnecellen. Voor mij was dit een waardevolle combinatie van het doen van schitterend fundamenteel onderzoek en een bijdrage proberen te leveren aan het dringende energievraagstuk.

In 2011 koos ik ervoor om te gaan schrijven en volgde daarmee mijn hart. Over onderzoek en over de mens achter de onderzoeker. Ik ging aan de slag als journalist en eindredacteur van C2W bij Bèta Publishers, het tijdschrift voor chemici en life scientists. Als spin in het web bouwde ik met tal van mensen met diverse expertises en belangen aan een waardevolle, maandelijkse uitgave van ons tijdschrift.

Op deze werkplek ontdekte ik tevens mijn nieuwe passie in de vorm van het coachen van mensen. In dit geval studenten, zowel op journalistiek vlak als in hun persoonlijke ontwikkeling.

In mijn ontwikkeling als Gids is mijn opleiding tot coach bij de Academie voor Integrale Coaching en Therapie van grote betekenis geweest. Deze verdiepende en transformerende opleiding – die ik in 2021/2022 volgde – heeft mij de kracht van ervaringsgericht, lichaamsgebaseerd en systemisch werken (opstellingen) nog helderder laten zien en dieper laten voelen; in mijzelf en in anderen. 

In 2021 sloot ik mij aan bij Ons Eten Den Haag en de Haagse Voedselraad. Samen met mijn collega’s zet ik mij met hart en ziel in om de transitie naar een toekomstbestendig voedselsysteem voor mens en natuur te versnellen. In mijn werk als organisatieontwikkelaar en community builder voor Ons Eten en de Haagse Voedselraad komen mijn fascinaties voor ‘Hoe organiseren wij ons in de 21ste eeuw?’ (Ons Eten werkt volgens de principes van zelfsturing) en de potentie van een regeneratief voedselsysteem samen.

Naast bovengenoemde put ik volop inspiratie voor mijzelf en daarmee voor mijn werk uit het ruim 15 jaar beoefenen van mindfulness/boeddhisme en moderne dansimprovisatie. Kernwoorden of eigenlijk kernervaringen hierin zijn voor mij: ‘bewust zijn’ en ‘belichamen’. Naast zelf lessen volgen, heb ik ook jarenlang boeddhistische cursussen en retraites gegeven, en faciliteer ik sinds een paar jaar trainingen op (therapeutisch) dansgebied.