Hieronder vind je een greep uit mijn projecten

Juli 2022 t/m december 2022

Clustervorming en synergie binnen hogeschool Saxion

Sleutelwoorden: organisatieontwikkeling, bedrijfsstrategie en zelfevaluatie m.b.t. onderzoeksvisitatie.

In aanloop naar zijn onderzoeksvisitatie neemt het nog jonge lectoraatscluster ‘Smart & Responsible Business Solutions’ van hogeschool School zichzelf onder de loep. Vanuit mijn rol als coach en adviseur (organisatie-ontwikkeling) annex tekstschrijver (papieren vertaalslag maken naar businessplan en toekomstvisie) help ik dit cluster de aanwezige synergie verder vorm, en handen en voeten te geven. Tevens draag ik samen met het team bij aan een breedgedragen visie binnen Saxion op het belang van clustervorming en -profilering om de rol van de hogeschool als krachtige transdisciplinaire onderzoekspartner te onderstrepen.

Puck heeft de lectoraten binnen het cluster ‘Smart & Responsible Business Solutions’ van Saxion geholpen bij het schrijven van een overtuigende visie. Haar achtergrond als onderzoeker hielp om snel tot de kern te komen. Puck kan daarbij zeer goed vanuit de mens kijken naar de organisatie en vervolgens de strategische doelen die van belang zijn voor zowel mens als organisatie vertalen naar een passende tekst. Door haar vrolijke en open houding zorgt ze ervoor dat anderen zich op hun gemak voelen en durven zeggen wat hen echt bezighoudt. Persoonlijk had ik na onze eerste gezamenlijke werksessie het idee dat we al jaren samenwerkten. De visie die als resultaat van onze samenwerking is vastgelegd, vormt nu het uitgangspunt in het handelen van de lectoraten om zo een nog krachtigere bijdrage te kunnen leveren aan ons onderwijs, de beroepspraktijk en de maatschappij.

Lisanne bouten, projectleider visitatie cluster ‘Smart & Responsible Business Solutions’ van hogeschool Saxion

November 2021 t/m september 2022

Recruitmentopdracht voor techbedrijf Gain Automation Technology
Het bedrijf wil nieuwe collega’s aan zich binden om verder te kunnen groeien in zijn duurzame ambitie.

Sleutelwoorden: bedrijfsstrategie, arbeidsmarktstrategie en -communicatie.

Mijn Gidsen bestaat uit:
Het verhaal van het bedrijf helder krijgen en de daaruit voortvloeiende purpose, missie en visie, én kernwaarden.
Hierdoor komen de mensen van het bedrijf samen in hun kracht te staan en kunnen zij hun verhaal met aantrekkingskracht vertellen aan de buitenwereld.
Dit nieuwe perspectief doorvertalen in een passende arbeidsmarktstrategie en daaropvolgende arbeidsmarktcommunicatie voor de Werken bij-website en vacatureteksten.
Zodoende komt de gehele arbeidsmarktcommunicatie op een lijn te liggen met waar het bedrijf voor staat.

In samenwerking met interimrecruiter Chris van Elswijk help ik Gain Automation Technology aan nieuwe engineers, die op hun beurt het creëren van technische oplossingen voor de maatschappelijke problemen van deze tijd versnellen.

‘In de samenwerking was Puck steeds enthousiast, betrokken, positief en creatief. Haar technische achtergrond en prettige persoonlijkheid maakten dat het haar steeds goed lukte om de essentie van ons vak en de cultuur van onze organisatie naar boven te halen in interviews met klanten en medewerkers. Daarmee is onze communicatie duidelijker en pakkender geworden.’

HANS MOSSELMAN, DIRECTEUR GAIN Automation technology

Vanaf juni 2021 doorlopend

Los van mijn werk voor opdrachtgevers startte ik medio 2021 als organisatieontwikkelaar & community builder bij Ons Eten Den Haag en de Haagse Voedselraad. Ons Eten (www.ons-eten.nl) is een lokale en groeiende voedselbeweging die de transitie naar een toekomstbestendig voedselsysteem wil versnellen. De Haagse Voedselraad, een initiatief van Ons Eten, vormt op zijn buurt de stem vanuit dit voedsellandschap naar de gemeentelijke politiek.

Sleutelwoorden: zelfsturing, organisatieontwikkeling, community building, voedselstransitie.

Ons kernteam – bestaande uit professionals die met beide benen in het (voedsel)transitiewerk staan – werkt volgens het principe van zelfsturing. Als organisatieontwikkelaar en community builder help ik onze organisatie verder op te groeien bewegend vanuit dit praktische gedachtengoed en doe ik tegelijkertijd diepgaand ervaring op met deze organische manier van organiseren.

Als onderdeel van mijn werk organiseerde ik eind 2022 een strategiesessie voor ons kernteam. De opzet van de workshop volgde uit de gesprekken die ik vooraf voerde met mijn collega’s. Hieronder lees je hoe een van mijn collega’s deze sessie heeft ervaren.

‘In het najaar van 2022 heeft Puck als facilitator onze strategiesessie begeleid. Heel fijn hoe Puck aan het begin van de sessie iedereen de ruimte geeft om binnen te komen en zichzelf te zijn. Dat schept een aangename sfeer in de groep, waarin de deelnemers op natuurlijke wijze hun bijdrage leveren. Puck schakelt makkelijk tussen individuele inbreng en groepselementen, en weet die goed te combineren naar een consistent geheel. We hebben in een dagdeel gewerkt vanuit een best complex uitgangspunt naar een breed gedragen visie, waarmee we onze strategie verder kunnen gaan uitwerken. Puck is een serieuze professional met een fijne persoonlijkheid.’

Marco Swart, ProjectManager transitiecoalitie voedsel