Hieronder vind je een overzicht van mijn projecten

Juli 2022 – nu

Clustervorming en synergie binnen hogeschool

Sleutelwoorden: organisatieontwikkeling, bedrijfsstrategie en zelfevaluatie m.b.t. onderzoeksvisitatie.

In aanloop naar een onderzoeksvisitatie neemt het nog jonge lectoraatscluster van de hogeschool waarbij ik betrokken ben zichzelf onder de loep. Vanuit mijn rol als adviseur (organisatie-ontwikkeling) annex tekstschrijver (papieren vertaalslag naar businessplan en toekomstvisie) help ik dit cluster de aanwezige synergie verder vorm, en handen en voeten geven.

Werkvelden van de lectoraten: duurzame business- en regio-ontwikkeling.


November 2021 – nu

Recruitmentopdracht voor techbedrijf
Het bedrijf weet onvoldoende nieuwe collega’s aan zich te binden om verder te kunnen groeien in zijn duurzame ambitie.

Sleutelwoorden: bedrijfsstrategie, arbeidsmarktstrategie en -communicatie.

Mijn Gidsen bestaat uit:
Het verhaal van het bedrijf helder krijgen en de daaruit voortvloeiende purpose, missie en visie, én kernwaarden.
Hierdoor komt het bedrijf in zijn kracht te staan en kan het zijn verhaal met aantrekkingskracht vertellen aan de buitenwereld.
– Dit nieuwe perspectief doorvertalen in een passende arbeidsmarktstrategie en daaropvolgende arbeidsmarktcommunicatie voor Werken bij-website en vacatureteksten.
Zodoende komt de gehele arbeidsmarktcommunicatie op een lijn te liggen met waar het bedrijf voor staat.

In samenwerking met interimrecruiter Chris van Elswijk help ik het bedrijf aan nieuwe engineers, die op hun beurt het creëren van technische oplossingen voor de maatschappelijke problemen van deze tijd versnellen.


Vanaf juni 2021 doorlopend

Ons Eten Den Haag
Als community builder & organisatieontwikkelaar van Ons Eten help ik onze beweging verder te laten groeien vanuit het organisch zelforganiserende principe dat het eigen is. Binnen beide rollen staat voor mij ‘verbinden’ centraal.

Sleutelwoorden: zelforganisatie, organisatieontwikkeling, community building

Ons Eten Den Haag is een (op)groeiende, zelforganiserende beweging die de transitie naar een toekomstbestendig voedselsysteem wil versnellen, voor mens en aarde. Dat doen wij door bewoners, initiatieven, ondernemers en bedrijven uit de stad en regio met elkaar te verbinden die elk op hun eigen manier een deel van het toekomstige landschap al verwezenlijken. Wat kunnen we voor & met elkaar betekenen met oog op deze broodnodige transitie?

Ook schudden we met de Haagse Voedselraad de Haagse politiek wakker voor de potentie en de noodzaak van het oppakken van het voedselvraagstuk als integrale oplossing voor tal van sociale, ecologische en gezondheidsproblemen in stad en regio.

www.ons-eten.nl