Hieronder vind je een fijne greep uit mijn projecten

September 2023 – … (lopende deeltijdopdracht)

AAN DE SLAG MET DE OMGEVINGSWET vanuit Ministerie van BZK

Sleutelwoorden: gezonde leefomgeving, integraal/samenhangend werken, anders (samen)werken, participatie, regio-ontwikkeling, als coach en veranderkundige

‘Aan de slag met de Omgevingswet’ is een interbestuurlijk programma met als doel om overheden en hun (maatschappelijke) partners te helpen werken met de nieuwe Omgevingswet.

Vanuit mijn rol als werkplaatsbegeleider begeleid ik sessies waarin onder meer overheden praktisch aan de slag gaan met het benutten van de instrumenten van de Omgevingswet en het op integrale wijze aanvliegen van hun opgaves met bijbehorende samenwerking.

Kunnen werken met/vanuit de geest van de Omgevingswet vraagt van betrokken partijen om op een nieuwe manier te kijken naar onze fysieke leefomgeving (niet langer alleen ‘veilig’ maar ook ‘gezond’), voorbij hokjes en domeinen samen te werken, en burgers/bewoners volop te betrekken in het mede vormgeven van ons aller leefomgeving.

In werkplaatsen gaan ik en mijn collega’s praktisch aan de slag met mensen uit het veld (gemeentes, provincies, het Rijk, GGD’s, omgevings- en veiligheidsdiensten, kennispartners, bedrijven, burgerpartijen, …) op zeer diverse thema’s, zoals het thema gezonde leefomgeving en participatie.

Zowel aan de inhoudelijke als aan de (inter)menselijke kant waardevolle materie voor mij als coach en veranderkundige.


Vanaf 2023 doorlopend

COACHEN GROEPEN JONGEREN

In mijn coachen sluit ik naadloos aan op de groepen waarmee ik werk. Dat betekent dat ik bewust aandacht & energie steek in de voorbereiding in nauwe samenwerking met mijn opdrachtgevers. En dat betekent dat ik op het moment zelf werk met wat zich aandient. Wat heeft deze groep nu nodig? In mijn werk heb ik oog voor zowel het individu als het collectief.

In juni 2023 faciliteerde ik voor het Futureproof NL-programma (onderdeel van Starters). Lees hieronder de reflectie van de programmacoördinator over mijn bijdrage.

‘Puck straalt een zeer positieve en open energie uit die perfect past in het trainingsprogramma sociaal ondernemen voor jongeren dat ik coördineer. Na tien weken te hebben samengewerkt aan innovatieve vraagstukken van sociale ondernemers, waren de deelnemende jongeren toe aan een moment om te reflecteren op hun proces en groepsdynamiek. Door aan het begin van de sessie te vertragen en verschillende lichamelijke oefeningen in te zetten, lukte het Puck om onuitgesproken – soms oncomfortabele – groepsdynamieken bespreekbaar te maken. Haar persoonlijke en sensitieve aanpak hielp de jongeren om eerlijk te durven delen en zich meer verbonden te voelen met zichzelf en met elkaar. Ook bood Puck een geduldig en luisterend oor, waardoor de deelnemers vanuit persoonlijke reflectie naar een helder plan van aanpak konden toewerken. Het resultaat is een gevoel van trots op dat wat al is bereikt en een gevoel van vertrouwen in het zetten van de laatste stappen. Ook in mijn samenwerking met Puck om deze sessie te ontwerpen, heb ik ontzettend genoten van haar openheid, haar flexibiliteit, en haar enthousiasme om ieder individu persoonlijk te leren kennen en ondersteunen op een manier die het beste bij hen past.’

Arjen ploeger, programmacoordinator FUTUREPROOF NL-trainingsprogramma DEn haag

In januari 2024 nodigde Starters mij opnieuw uit, deze keer in zowel Den Haag als Nijmegen. Nieuwsgierig naar het resultaat waarbij deze keer de natuur als inspiratiebron en dans als middel centraal stonden in de sessies? Lees erover op mijn LinkedIn-profiel: http://tinyurl.com/trainingStarters.


Juni 2021 t/m december 2023

ONS ETEN DEN HAAG & DE HAAGSE VOEDSELRAAD

Los van mijn werk voor opdrachtgevers startte ik medio 2021 als organisatieontwikkelaar & community builder bij Ons Eten Den Haag en de Haagse Voedselraad.

Ons Eten (www.ons-eten.nl) is een sinds 2019 snel opgroeiend en verbindend burgerinitiatief dat de transitie naar een toekomstbestendig voedselsysteem voor Den Haag en omgeving wil versnellen. De Haagse Voedselraad, een initiatief van Ons Eten, vormt op zijn buurt de stem vanuit dit voedsellandschap naar de gemeentelijke politiek.

Sleutelwoorden: organisatieontwikkeling inclusief werken in & aan een zelfsturend team, gemeenschapsvorming, voedselstransitie, gezonde leefomgeving.

Werkzaamheden: strategie- en teamontwikkeling, community building (duurzaam verbinden van mensen aan & binnen de organisatie) en begeleiden van transdisciplinair onderzoek en kennisdeling.

Ons kernteam – bestaande uit professionals die met beide benen in het (voedsel)transitiewerk staan – werkt volgens de principes van zelfsturing. Deze organische manier van organiseren voelt voedend en kloppend met oog op het doel dat wij samen willen bereiken, namelijk het regenereren van het voedselsysteem. Wat we willen zien ontstaan (willen leven) in de buitenwereld, leven we zogezegd voor in onze binnenwereld, kortom op onze werkvloer. Voor mij is dit een cruciale conditie om in de wereld wezenlijke impact te kunnen maken.

Als onderdeel van mijn werk organiseer ik op cruciale momenten sessies om als team onze koppen en harten weer bij elkaar te kunnen brengen. Hieronder lees je hoe mijn collega met wie ik afgelopen mei een strategiesessie faciliteerde mijn bijdrage heeft ervaren.

‘Puck is een geweldige inspirator. Samen hebben we de strategiesessie voorbereid en begeleid voor de Haagse Voedselraad/Vereniging Ons Eten. Puck kan geweldig goed luisteren, heeft een open en enthousiasmerende instelling, en zet daarmee haar energie en talenten in om de organisatie verder te brengen op datgene wat strategisch nodig is om de voedseltransitie te versnellen. Daarbij weet zij als geen ander mensen te laten landen vanuit hun hoofd in hun lijf en het hier en nu, van waaruit mooie verbinding ontstaat en energie vrijkomt om gezamenlijk de geformuleerde strategie te definiëren en te volgen. Ik gun iedereen zijn/haar Puck!

MIRIAM OFFERMANS, owner & founder public@stake

Juli 2022 t/m februari 2023

CLUSTERVORMING & SYNERGIE binnen HOGESCHOOL SAXION

Sleutelwoorden: organisatieontwikkeling, bedrijfsstrategie en zelfevaluatie m.b.t. onderzoeksvisitatie.

In aanloop naar zijn onderzoeksvisitatie neemt het nog jonge lectoraatscluster ‘Smart & Responsible Business Solutions’ van hogeschool School zichzelf onder de loep.

Vanuit mijn rollen als inspirator en coach (organisatie-ontwikkeling) annex tekstschrijver (papieren vertaalslag maken naar toekomstvisie en businessplan) help ik dit cluster de aanwezige synergie verder vorm, en handen en voeten te geven. Tevens draag ik samen met het team bij aan een breedgedragen visie binnen Saxion op het belang van clustervorming en -profilering om de rol van de hogeschool als krachtige transdisciplinaire onderzoekspartner te onderstrepen.

Puck heeft de lectoraten binnen het cluster ‘Smart & Responsible Business Solutions’ van Saxion geholpen bij het schrijven van een overtuigende visie. Haar achtergrond als onderzoeker hielp om snel tot de kern te komen. Puck kan daarbij zeer goed vanuit de mens kijken naar de organisatie en vervolgens de strategische doelen die van belang zijn voor zowel mens als organisatie vertalen naar een passende tekst. Door haar vrolijke en open houding zorgt ze ervoor dat anderen zich op hun gemak voelen en durven zeggen wat hen echt bezighoudt. Persoonlijk had ik na onze eerste gezamenlijke werksessie het idee dat we al jaren samenwerkten. De visie die als resultaat van onze samenwerking is vastgelegd, vormt nu het uitgangspunt in het handelen van de lectoraten om zo een nog krachtigere bijdrage te kunnen leveren aan ons onderwijs, de beroepspraktijk en de maatschappij.

Lisanne bouten, projectleider visitatie cluster ‘Smart & Responsible Business Solutions’ van hogeschool Saxion

November 2021 t/m september 2022

RECRUITMENTOPDRACHT voor GAIN AUTOMATION TECHNOLOGY
Dit techbedrijf wil nieuwe collega’s aan zich weten te binden om verder te kunnen groeien in zijn duurzame ambitie.

Sleutelwoorden: bedrijfsstrategie, arbeidsmarktstrategie en -communicatie.

Mijn Gidsen bestaat uit:
Het verhaal van het bedrijf helder krijgen en de daaruit voortvloeiende purpose, missie en visie, en kernwaarden.
Door hun gezamenlijke verhaal te leren kennen, komen de mensen van het bedrijf samen in hun kracht te staan en kunnen zij hun verhaal met aantrekkingskracht vertellen aan de buitenwereld.
Dit nieuwe perspectief doorvertalen in een passende arbeidsmarktstrategie en daaropvolgende arbeidsmarktcommunicatie voor de Werken bij-website en vacatureteksten.
Zodoende komt de gehele arbeidsmarktcommunicatie op een lijn te liggen met waar het bedrijf voor staat.

In samenwerking met interimrecruiter Chris van Elswijk help ik Gain Automation Technology aan nieuwe engineers, die op hun beurt het creëren van technische oplossingen voor de maatschappelijke problemen van deze tijd versnellen.

‘In de samenwerking was Puck steeds enthousiast, betrokken, positief en creatief. Haar technische achtergrond en prettige persoonlijkheid maakten dat het haar steeds goed lukte om de essentie van ons vak en de cultuur van onze organisatie naar boven te halen in interviews met klanten en medewerkers. Daarmee is onze communicatie duidelijker en pakkender geworden.’

HANS MOSSELMAN, DIRECTEUR GAIN Automation technology