Je staat te popelen om verandering in gang te zetten, maar je weet niet hoe. Dan ben je bij mij, Puck Moll, aan het juiste adres

Ik gids mensen & organisaties in hun wens om te veranderen. Veranderen in het licht van groeien door toekomstbestendige keuzes te maken op (inter)menselijk, strategisch en organisatorisch vlak.

Mensen zijn het die mij boeien. Zij zijn het immers die duurzame transities dragen, voor zichzelf en voor hun werkgever. Welke verandering je als organisaties ook voor ogen hebt, je kunt deze uitsluitend waarmaken in verbinding met de mensen die de organisatie haar vorm geven.

Het is mijn passie om mensen & hun organisaties te laten opbloeien. Op naar organisaties die van binnenuit voluit organisch stromen, zodat de mensen die zich samen organiseren op energieke en doeltreffende wijze hun unieke bijdrage aan onze maatschappij kunnen leveren.

Ik verbind me graag aan mensgerichte en maatschappijbetrokken (jongeren)organisaties, bedrijven en onderzoeks-, onderwijs- en overheidsinstellingen die net als ik willen bijdragen aan de – alle domeinen overschrijdende – transities waar deze tijd om vraagt. 


Mijn rollen, mijn bijdrages

Ik vervul mijn opdrachten vanuit een of een combinatie van de volgende rollen:

  • Voedende vormen ontwikkelen van samenwerken, leren, onderzoeken en organiseren als organisatieontwikkelaar
  • Individuele en collectieve groei begeleiden als coach & facilitator
  • (van onderaf) Dragende netwerken bouwen als community builder
  • Geleid door beweging en dans (inter)menselijke ontwikkeling versterken als trainer

Jongeren als doelgroep

Wie ben ik? Wat wil ik bijdragen aan deze wereld? Ik heb een voorliefde voor het begeleiden van jongeren op hun levenspad. En heb ik de wens om jongeren zo snel mogelijk in het zadel te helpen, zodat zij de regisseurs kunnen zijn van hun toekomst.

In het verlengde hiervan stimuleer ik organisaties om intrinsiek gemotiveerde jonge mensen op een duurzame manier aan zich te binden voor organisatiekracht met oog voor en op de toekomst.

Met als doel een leefbare leefomgeving

Ik wil via mijn werk voor mensen & (hun) organisaties bijdragen aan het verder opbouwen van een leefbare leefomgeving mét toekomst. 

Mijn bijdragen aan het voedseltransitievraagstuk – onder meer vanuit burgerinitiatieven – speelt in dit perspectief een centrale rol en vormt tegelijkertijd een gezonde voedingsbodem voor al mijn werk.

De relatie met ons voedsel vormt een directe sleutel tot terug in verbinding komen met de aarde onder onze voeten. Vanuit deze common ground kunnen we het contact met elkaar terugvinden. Zo vormt zich het netwerk dat ons in staat stelt om collectief toe te groeien naar een leefbare samen-leving.

Trefwoorden: gebiedsontwikkeling, van onderaf – vanaf wijkniveau – bouwen, participatie, en de burgerinitiatieven Ons Eten Den Haag & de Haagse Voedselraad (voor meer info zie onderaan mijn Portfolio).


Waar stroomt het niet optimaal in jouw organisatie?

Lukt het je werknemers niet om hun talenten te ontplooien of loopt het juist in de teamdynamiek vast? Of weet je niet de juiste nieuwe mensen aan je te binden? Steken telkens weer dezelfde ongezonde patronen binnen jouw team/organisatie de kop op?

Komt de missie van jouw organisatie niet tot bloei? Je weet dat je met jouw mensen meer kunt betekenen voor de maatschappij, maar in de praktijk lukt het jullie niet om jullie unieke dienst in het leven te roepen en/of jullie doelgroep te bereiken.

Er is een oorzaak waarom jij en je collega’s zijn vastgelopen, hoe zichtbaar of onzichtbaar die nu ook voor jullie is. Hieronder leg ik uit wat ik voor jullie kan betekenen om samen weer beweging te brengen in jullie organiserende vermogen.


Wat doe ik?

In de onderzoeksfase ga ik met jou en de betrokken mensen uit jouw organisatie in gesprek om te doorgronden waar jullie werkelijke behoefte ligt. Als gids schep ik vervolgens de ruimte om samen een nieuw perspectief te laten ontstaan. Daarmee veranderen we problemen in kansen om te groeien.

In de uitvoerende fase begeleid ik jouw organisatie vervolgens, in verbinding met alles dat en iedereen die betrokken hoort te zijn, in de transitie die nodig is om dat wat eerder blokkeerde (opnieuw) te laten stromen.

Op onze reis neem ik de rol aan van organisatieontwikkelaar, facilitator, coach (ook voor individuele trajecten), community builder en/of trainer.

Verandertrajecten laten zich niet stollen in vooraf dichtgespijkerde plannen. Het verloop kan grillig zijn en gaat sowieso gepaard met onzekerheid. Ik creëer het onderlinge vertrouwen dat ervoor zorgt dat we in de onderzoeks- en latere uitvoeringsfase op elkaar weten te bouwen.

We stappen samen een leerproces in. Veranderen vraagt om een kwetsbare houding van elk van ons. Het met elkaar (onder)zoekende zijn en het soms niet-weten hoort bij het proces. Dit kan onwennig aanvoelen en weerstand oproepen; dat is normaal. Ik ben erbij om jullie proces in al zijn facetten te begeleiden.

Wezenlijk aan het verandertraject is dat ik binnen een organisatie de energie en het vertrouwen losmaak die mensen de kracht en de overtuiging geven om de transitie aan te gaan.


Waarom Puck?

Met mijn open houding, positieve energie en bevlogenheid weet ik mensen te bereiken, te inspireren en gezamenlijk in beweging te krijgen. Voor mijn achtergrond zie mijn Bio.

Verder:

  • Ik schenk aandacht aan waar jouw organisatie nu staat en naar toe wil
  • Ik analyseer scherp door zorgvuldig te luisteren, door te vragen en te zeggen waar het op staat
  • Ik heb de verbeeldingskracht om tot nu toe onopgemerkte kansen te zien
  • Ik weet mensen te verbinden
  • Ik motiveer mensen, zodat iedereen met zijn/haar/diens talenten intrinsiek betrokken raakt

Wil je weten wat opdrachtgevers over mijn bijdrage aan de ontwikkeling van hun organisatie vertellen? Kijk dan bij mijn Portfolio.


Meer inzicht in mijn werkwijze

In mijn aanpak combineer ik de kracht van ervaringsgewijs, lichaamsbewust en systemisch werken (opstellingen).

Deze integrale aanpak ondersteunt mij en de organisaties waarmee ik samenwerk om via de wijsheid van heel het lichaam problemen binnen het organisatiesysteem te doorgronden en te transformeren in kansen om te groeien.

Als wij leren om naast de wijsheid van ons hoofd ook de wijsheid van ons hart en onze buik te benutten dan openen zich nieuwe wegen om samen te werken en bij te dragen aan de transities van deze tijd.

Op een toegankelijke manier nodig ik mijn opdrachtgevers uit om in beweging te komen en zo nieuwe oplossingen te creëren voor hun eigen organisatie en hun werkveld.

‘How many brains does a human being have? I imagine your answer is “one”. Our current knowledge is that we have three: there is of course the massive brain in our head; then there is a small brain in our heart, and another in our gut. The last two are comparatively much smaller, but they are fully autonomous nervous systems nevertheless.’

FREDERIC LALOUX IN REINVENTING ORGANIZATIONS

Trainingen vanuit beweging & dans

In mijn trainingen zet ik volledig in op beweging en dans als middel om (inter)menselijke ontwikkeling te voeden.

Door te (leren) luisteren naar hoe ons lichaam wil bewegen, laten we de stem van ons lichaam spreken. Wat heeft ons lichaam ons te vertellen over het thema dat ons als groep/team op dit moment bezighoudt? Wat tonen onze gezamenlijke bewegingen ons dat tot nu toe onopgemerkt is gebleven? Hoe kunnen onze bewegingen ons helpen om in een voedende stroom terecht te komen in ons werk & leven?

Ik laat me hierbij voeden door methodieken uit de dansimprovisatie, authentic movement en spiral dynamics.


Welke oogst kun je verwachten?

Elke organisatie, van klein tot groot, is uniek en daarmee elke opdracht. Daarom ga ik graag met je in gesprek over wat jouw organisatie nodig heeft en wat ik daarin voor jullie kan betekenen.

Neem gerust een keer – vrijblijvend – contact met me op om te sparren.


Gids In Verandering :::: samen beweging belichamen